Zasady dotyczące rejestracji kasy fiskalnej

Zasady instalacji kasy fiskalnej

Funkcjonujące w Polsce przepisy nie pozostawiają w tej kwestii złudzeń. Obowiązkiem podatnika, który chce rozpocząć prowadzenie ewidencji przy użyciu kasy lub drukarki fiskalnej, jest odpowiednie zarejestrowanie i zainstalowanie kupionego urządzenia. Wspomniana procedura składa się z kilku etapów, polegających m.in. na terminowej komunikacji z właściwym Urzędem Skarbowym. Warto omówić to zagadnienie bardziej szczegółowo.

Kiedy zgłoszenie, kiedy fiskalizacja

Gdzie szukać informacji na temat prawidłowej instalacji urządzenia rejestrującego? Obecnie kwestia ta jest szczegółowo zdefiniowana przez Rozporządzenie Ministra Finansów z 14 marca 2013 roku. Zgodnie z wspomnianym dokumentem, początkiem procedury instalacyjnej jest zawiadomienie naczelnika właściwego US o planowej liczbie kas oraz miejscach ich pracy (dla działalności mobilnej będzie to adres firmy). Pismo tego typu powinno trafić do Urzędu Skarbowego co najmniej 1 dzień przed datą rozpoczęcia ewidencji. Kolejnym krokiem jest zlecenie fiskalizacji urządzenia. Od strony technicznej, czynność ta jest wykonywana przez serwisanta z ważnymi uprawnieniami (nadawanymi przez producenta technologii sprzedaży). Natomiast po wprowadzeniu kasy w tryb fiskalny, podatnik musi poinformować o tym fakcie US – w terminie do 7 dni.

Po przejściu przez omówione powyżej etapy, przedsiębiorca otrzyma od Urzędu Skarbowego numer ewidencyjny. „Identyfikator” ten trzeba umieścić na obudowie konkretnego urządzenia fiskalnego – w trwały sposób, w widocznym miejscu.

Zarejestruj kasę wcześniej

Praktyka pokazuje, że nie warto zwlekać z instalacją kasy fiskalnej do ostatniej chwili. Zwłaszcza, że przejście przez wszystkie obowiązkowe procedury może czasami zająć nawet kilka dni. Żeby więc spokojnie dopełnić wszelkich formalności, warto wcześniej zarejestrować i zafiskalizować urządzenie. Przemawiają za tym także inne argumenty. Po pierwsze, kasa będzie na początku działała w trybie szkoleniowym, co umożliwi zapoznanie się z funkcjami danego modelu. Po drugie, jeżeli przedsiębiorca kupi swoje pierwsze urządzenie fiskalne, zyska szansę skorzystania z refundacji części kosztów. Wcześniejsze zainstalowanie kasy zapewni zaś większą gwarancję skorzystania z ustawowej ulgi.

Jakie są konsekwencje braku urządzenia?

Nieterminowane zainstalowanie kasy bądź w ogóle brak urządzenia rejestrującego w firmie, pomimo oczywistego obowiązku, grozi dotkliwym konsekwencjami. W tej kwestii przepisy również są jednoznaczne. Kodeks Karny Skarbowy mówi jasno, że przedsiębiorcy, którzy wbrew prawu nie wystawiają faktury lub rachunku za wykonanie świadczenia, robią to w sposób wadliwy lub odmawiają ich wydania, podlegają karze grzywny do 180 stawek dziennych. Co więcej, niedopełnienie obowiązku uniemożliwi otrzymanie zwrotu za zakup pierwszej kasy.

1 Komentarz

  1. Eliza

    Za niedługi czas wejdą zmiany prawne, wobec których jeszcze mniej będzie się „opłacało” unikanie rejestracji urządzenia fiskalnego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Jeszcze tylko małe zadanie: *