Wydruk paragonu z NIP-em nabywcy – kiedy jest konieczny, a kiedy się opłaca?

Kasa rejestrująca Novitus Sento Online

Przeglądając specyfikacje różnych urządzeń rejestrujących, nierzadko można natrafić na wzmiankę, że oferują one wystawienie paragonu, na którym znajduje się NIP klienta. Okazuje się bowiem, że w pewnych okolicznościach funkcja ta jest korzystna, a w konkretnych sytuacjach – o czym mówi prawo – staje się wręcz niezbędna. Co faktycznie daje umieszczenie na wspomnianym wydruku takich danych, jak Numer Identyfikacji Podatkowej nabywcy? I w jakim przypadku operacja ta przyjmuje charakter obowiązku?

NIP nabywcy na paragonie – możliwości i wymogi

Paragon fiskalny to bardzo ważny dokument. Potwierdza zgodne z przepisami prowadzenie ewidencji obrotu, a zazwyczaj też daje podstawę do ubiegania się o prawa konsumenckie, dotyczące zwrotów czy reklamacji (np. towarów). Stąd też ściśle określony charakter tego dokumentu, w którym pewne informacje po prostu muszą się znaleźć. Ale paragon może również zawierać dodatkowe elementy. I mowa tu nie tylko o logotypie działalności w nagłówku czy grafice bądź informacje umiejscowione w stopce wydruku. Na dokumencie tym potrafi widnieć także NIP nabywcy. Rodzi się pytanie – w jakim celu?

Umieszczenie takich danych na paragonie fiskalnym zapewnia dodatkowe możliwości. Możliwości, które zresztą funkcjonują w polskim prawie od dość dawna. Przykładowo: choć dokument wciąż pozostaje paragonem, to jednak dzięki wydrukowanemu NIP-owi nabywcy (w części fiskalnej) może zostać potraktowany jako uproszczona faktura VAT. To warunek konieczny. Żeby jednak móc skorzystać z tej opcji, trzeba spełnić jeszcze jeden. Wspomniany paragon nie może być wystawiony na kwotę wyższą niż 450 złotych. Czy też, w przeliczeniu – 100 euro.

Innym przykładem jest faktura do paragonu. Tutaj jednak szczególną rolę odgrywają obowiązujące przepisy, które faktycznie funkcjonują od 1 stycznia 2020 roku. Zgodnie z nimi, wystawienie faktury do paragonu jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy, gdy zawiera on wydrukowany (w części fiskalnej) NIP nabywcy. W innym przypadku – staje się to po prostu niezgodne z prawem, co wiąże się z jasnymi konsekwencjami. Za przeprowadzenie wspomnianej operacji dla paragonu bez NIP-u nabywcy grozi nałożenie dodatkowego zobowiązania podatkowego. A mówiąc ściślej: o wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na wystawionej fakturze.

Funkcja wydruku NIP-u nabywcy na paragonie – czy warto ją mieć?

W głowie niejednego przedsiębiorcy, zajmującego się sprzedażą towarów lub usług na rzecz klientów indywidualnych, może się zrodzić pytanie: czy zatem wydruk paragonu z NIP-em nabywcy to wymóg? Z powyższych akapitów powinno wynikać, że nie. Po prostu, istnieją okoliczności, w jakich staje się to konieczne, głównie jednak z uwagi na możliwości, z których chce się skorzystać. Będąc precyzyjnym: każde zaewidencjonowanie obrotu musi zakończyć się wystawieniem i wydaniem klientowi paragonu. Nie musi na nim widnieć wydrukowany NIP nabywcy – chyba, że ten wyraźnie o to poprosi. Z drugiej strony, przedsiębiorca ma obowiązek spełnić to życzenie tylko wtedy, gdy stosowana przez niego technologia sprzedaży oferuje taką opcję.

Faktem jest natomiast, że w przypadku starszych urządzeń rejestrujących – ale takich, z których nadal mogą i korzystają podatnicy – wydruk NIP-u nabywcy na paragonie nie był standardem, tylko dodatkowym, korzystnych rozwiązaniem. Współcześnie zaś nowoczesne kasy i drukarki fiskalne dysponują tą funkcją. Zatem właściwsze wydaje się pytanie nie tyle o to, czy trzeba, a raczej o to, czy warto posiadać taką opcję w urządzeniu rejestrującym. Jeśli przedsiębiorca nigdy z niej nie korzystał i jest przekonany, że tak pozostanie – nie musi przykładać większej wagi do opisywanej funkcji. Z drugiej strony w przypadku niejednej działalności może to być kwestia wzrostu lub spadku liczby klientów. Jeśli przedsiębiorca korzysta z urządzenia rejestrującego nie dysponującego tym rozwiązaniem, a chciałby go użyć – nie ma rady. Musi nabyć i zainstalować model kasy lub drukarki fiskalnej, który taką funkcję posiada. Inaczej zgodne z przepisami wystawienie faktury do paragonu albo użycie paragonu jako faktury VAT pozostanie niemożliwe.

1 Komentarz

  1. wiktor

    moje urzadzenie rejestrujace raczej posiada taka funkcje, ale ja raczej z niej nie skorzystam…no chyba ze sam klient sobie zazyczy, prawda…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Jeszcze tylko małe zadanie: *