Nowe wiadomości o przeglądach technicznych urządzeń fiskalnych

Kasa fiskalna Farex Pro 600

Ostatnio zdecydowana większość uwagi i regulacji prawnych jest poświęcona nowemu systemowi fiskalizacji i urządzeniom rejestrującym online. Warto jednak zaznaczyć, że równocześnie pojawiają się aktualizacje przepisów dotyczących znanych i bardziej „standardowych kwestii”. Tak też jest w przypadku przeglądów serwisowych, którym są poddawane wspomniane technologie sprzedaży. Co nowego w tym temacie? O czym warto wiedzieć? Zapraszamy do lektury.

Przegląd techniczny, czyli kilka słów wstępu…

Dla tych wszystkich, którzy dopiero wkraczają w świat fiskalnych zadań i obowiązków, warto pokrótce wyjaśnić, na czym generalnie polega kwestia przeglądów technicznych. A jest ona dość istotna, o czym świadczy fakt, że została dokładnie uregulowana prawnie. Chodzi konkretnie o kontrole serwisowe, jakim są poddawane użytkowane kasy oraz drukarki rejestrujące. Urządzenia te mają zapewnić prawidłowe ewidencjonowanie sprzedaż, zatem niezmiernie ważne jest ich poprawne działanie. Dlatego przeglądy techniczne – mimo, że wykonywane przez uprawnionych do tego serwisantów – to bezwzględny obowiązek podatnika. Zgodnie z funkcjonującymi przepisami, stosowana kasa lub drukarka fiskalna musi przechodzić taką kontrolę nie rzadziej niż co 2 lata (lecz może częściej, np. raz na rok). I to właśnie podatnik musi zadbać o terminowe zrealizowanie przeglądu. Pierwszą obowiązkową kontrolę należy przeprowadzić nie później, niż w ciągu 2 lat, licząc od momentu zafiskalizowania urządzenia.

Można powiedzieć, że opisywane przeglądy służą dwóm zasadniczym celom. Pierwszy z nich wynika bezpośrednio z prawa – mają zagwarantować zgodne z przepisami rejestrowanie obrotu, aby wykluczyć czynniki techniczne, jeśli chodzi o przyczyny ewentualnych błędów w ewidencji. Drugi cel dotyczy przedsiębiorców. Przeglądy techniczne dają większą pewność zabezpieczenia podatników przed nagłymi usterkami i awariami urządzeń fiskalnych, a co za tym idzie – przed koniecznością zatrzymania sprzedaży towarów bądź usług oraz stratami finansowymi.

Ważne przepisy dotyczące przeglądów technicznych

Wedle ostatnich regulacji prawnych, za niedopilnowanie przez podatnika terminowego przeprowadzenia przeglądu technicznego kasy bądź drukarki fiskalnej grozi mu konkretna kara finansowa. Mowa o mandacie w wysokości 300 złotych, który może nałożyć naczelnik urzędu skarbowego, odpowiedniego dla danego przedsiębiorstwa. Jeśli dojdzie do nałożenia kary, podatnik musi ją opłacić w terminie maksymalnie 14 dni, licząc od daty otrzymania takiej decyzji, wykonując przelew na numer rachunku wskazany przez urząd skarbowy. Naturalnie załatwienie kwestii takiego mandatu nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku wykonania przeglądu technicznego.

A w jakich sytuacjach również musi dojść do kontroli serwisowej urządzenia rejestrującego? Jednym z takich przypadków jest moment wznowienia działalności gospodarczej – przed powrotem do rejestrowania obrotu na kasie lub drukarce fiskalnej trzeba wykonać jej przegląd. Taka sama zasada dotyczy każdego kolejnego najmu lub leasingu urządzenia rejestrującego.

1 Komentarz

  1. pablo_pl

    cieszę się, że nie muszę się martwić mandatami, ponieważ dość pilnuję kwestii obowiązkowych przeglądów 🙂 zreszą serwis nieraz sam mi przypomina, że zbliża się termin kolejnego przeglądu kasy fiskalnej 😉

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Jeszcze tylko małe zadanie: *