3 kluczowe kwestie, dotyczące książki serwisowej

Kasa rejestrująca Elzab Jota E

Prowadzenie działalności handlowej przy użyciu urządzenia fiskalnego to nie tylko „nabijanie na kasę” i wydawanie klientom paragonów. Każdego podatnika, znajdującego się w takiej sytuacji, dotyczą pewne pojęcia i związane z nimi obowiązki. Wystarczy wymienić, takie kwestie, jak: przeglądy techniczne, kopie paragonów, raporty fiskalne czy… właśnie książka serwisowa. O niej dziś garść informacji w 3 najważniejszych aspektach.

1 – Czym jest książka serwisowa?

To bardzo ważny dokument, ze względu na funkcjonujące regulacje prawne, a także kwestie techniczne, związane z naszym urządzeniem fiskalnym. Książka serwisowa dołączana jest do każdej zakupionej kasy lub drukarki rejestrującej. Pełni rolę swego rodzaju „dowodu osobistego” urządzenia oraz miejsca, w którym spisywany jest jego „życiorys”. W rezultacie, znajdziemy tam takie informacje, jak: nazwa i model danej kasy lub drukarki, jej numer unikatowy i fabryczny, jak również dane producenta, firmy odpowiedzialnej za przeprowadzenie fiskalizacji oraz serwisantów, głównego i rezerwowego. Ponadto, książka serwisowa zawiera wpisy dotyczące wszelkich interwencji z udziałem urządzenia rejestrującego: przeglądów technicznych, napraw, konserwacji, modernizacji itp.

2 – Przepisy związane z książką serwisową

Książka serwisowa jest istotnym elementem naszej, całościowej dokumentacji, potwierdzającej prawidłowość rejestrowania obrotu i zarządzania działalnością handlową. Poświadcza ona również, że dana kasa lub drukarka działa właściwie. Dlatego obowiązkiem podatnika jest przechowywanie książki serwisowej w miejscu instalacji (zawartym też w zgłoszeniu przedinstalacyjnym) i pracy urządzenia, do którego dokument jest przypisany. Dlaczego? Ponieważ jesteśmy zobligowani do pokazania tego dokumentu uprawnionym serwisantom oraz przedstawicielom Urzędu Skarbowego, gdy tylko ci o to poproszą.

3 – Brak książki serwisowej: konsekwencje i rozwiązania

Jak już mówiliśmy, kwestia książki serwisowej jest uregulowana prawnie, a zatem jej brak, w zasadzie bez względu na przyczyny, oznacza przekroczenie przepisów. W zależności od sytuacji, może być ona różnie potraktowana i prowadzić do pewnych konsekwencji – np. podważenia prawidłowości ewidencjonowania obrotu przez organy skarbowe, konieczności zwrotu ulgi za zakup danej kasy lub drukarki, a także odmowy serwisu co do dalszych napraw i konserwacji urządzenia. Zdarza się jednak, że dokument ten ulega zniszczeniu lub zostaje zgubiony. Co można zrobić w takiej sytuacji? Po pierwsze, trzeba od razu dać znać o tych okolicznościach właściwemu Urzędowi Skarbowemu. Po drugie, musimy zwrócić się z pisemną prośbą do producenta o wystawienie duplikatu książki serwisowej.

1 Komentarz

  1. kasia

    na szczescie nigdy nie musialam borykac sie z problemem zaginiecia ksiazki serwisowej 😉

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Jeszcze tylko małe zadanie: *